Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.

0

Retourneren en Garantie

Garantievoorwaarden PVC vloeren:

VloerXL.nl  geeft de garantie dat het geleverde product tijdens de garantieperiode vrij is van gebreken welke voortkomen vanuit directe fabricagefouten. Mocht er binnen de garantieperiode sprake zijn van  uitzonderlijke slijtage, voortkomend vanuit een productiefout, is VloerXL.nl  gehouden het gereclameerde materiaal, waar de slijtage zich op bevindt te vergoeden met inachtneming een afschrijving van waarde conform het aantal gebruiksjaren.

Garantie wordt afgegeven onder de volgende voorwaarden: 

• De panelen zijn conform verwerkingsvoorschriften geplaatst. (In geval de vloer alleen geleverd en NIET door ons geplaatst wordt.)

• Het product binnenshuis wordt geïnstalleerd bij een temperatuur tussen de 16-25°C bij een relatieve  luchtvochtigheid van 30-65%. 

• De panelen zijn geplaatst in de daarvoor bestemde ruimte(s). Ruimte(s) en gebruik overschrijden niet de gestelde classificaties zoals vermeld op de verpakking. 

• De panelen dienen op de juiste, goedgekeurde ondervloer geplaatst te worden. 

• Het product wordt vakkundig en conform voorschriften onderhouden. 

• Er afdoende beschermende maatregelen (vermijding direct zonlicht door zonwering, schoonloopmatten,  meubelbescherming) zijn aangebracht. 

Uitgesloten van garantie 

• Ongelukken en misbruik van het product, zoals; 

• – Scheuren, beschadigingen en gaten voortkomend uit het laten vallen, snijden en/of schuren van objecten. 

• – Beschadigingen/krassen en afwerkingsbeschadigingen veroorzaakt door zand, grind e.d. of overige schurende materiaal veroorzaakt door de eindgebruiker. 

• Slijtage en veroudering o.a. krassen, wrijvingen en soortgelijke sporen op het vloeroppervlak; • Veroudering c.q. verkleuring van het product voortkomend vanuit UV-licht; 

• Verkleuring als gevolg van rubbermigratie; 

• Eventuele kleurschakering als gevolg van wel/geen blootstelling aan UV-licht; 

• Slijtage door rollend meubilair, deze dienen voorzien te zijn van de juiste wielen met rollen van tenminste  50mm in diameter en 20mm aan loopoppervlak. De wielen dienen te zijn gemaakt uit hard kunststof  conform DIN 68131 en EN 425. Het loopoppervlak dient volledig vlak te zijn; 

• Te hoge belasting dan waarvoor het product is bedoeld; 

• Onjuist of onvoldoende onderhoud; 

• Gebruik van chemicaliën (corrosief/bijtende substantie); 

• Vochtinwerking.

Onderstaande aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle door VloerXL.nl  aangegane overeenkomsten met betrekking tot het leggen van PVC vloeren. 

Artikel 1 – Toepasselijkheid 

1.1 Deze aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen VloerXL.nl  en opdrachtgever met betrekking tot het leggen van PVC-vloeren. 

1.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan  de opdrachtgever beschikbaar gesteld via onze website, per e-mail of in de offerte. 

1.3 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de  geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2 – Algemeen 

2.1 In de offerte genoemde bedragen zijn gebaseerd op een druk vaste ondervloer, waarbij een éénmalige  egalisatie voldoende is voor het verlijmen van vloerbedekkingen. Bij vloeroppervlakten met een afschot  van c.q. hoogteverschil van meer dan 0,5 cm gelden andere egalisatievoorwaarden en moeten te allen  tijden (ongeacht welke partij) gemeld worden aan VloerXL.nl . In gevallen waarin dit niet vooraf wordt  gemeld zullen de kosten voor het extra egaliseren apart in rekening worden gebracht. 

2.2 VloerXL.nl  neemt geen verantwoordelijkheid voor een afwerk- of ondervloer door de klant of (onder) aannemer niet waterpas, glad en naar behoren is afgewerkt. Het bijwerken van oneffenheden in de  cementdek/anhydrietvloer wordt apart in rekening gebracht. 

2.3 VloerXL.nl  is niet verantwoordelijk voor oneffenheden in de uiteindelijke vloer welke ten grondslag  liggen aan de onderliggende ondervloer. Een egaline-vloer volgt de glooiing van je ondervloer. Wij  zijn niet verantwoordelijk voor het doortekenen d.m.v. strijklicht van deze ondervloer in de nieuwe aangebrachte ondervloer. Wij brengen de egalinevloer aan ter bescherming van de nieuwe  vloerbedekking. Dat betekend dat wij ook niet verantwoordelijk zijn voor oneffenheden in en/of  het waterpas leggen van de geëgaliseerde ondervloer. 

2.4 Indien de in de offerte genoemde bedragen gebaseerd zijn op afmetingen volgens bouwtekening  en/of afmetingen welke mondeling zijn doorgegeven, en deze blijken bij uitvoering af te wijken worden extra oppervlakte evenredig in rekening gebracht. 

2.5 Alle genoemde materialen, producten en diensten, welke genoemd zijn in de offerte zijn na akkoord  uitgesloten van het herroepingsrecht. Dat betekent dat materialen, producten en diensten niet retour  kunnen en de opdrachtgever na akkoord een betalingsverplichting heeft richting VloerXL.nl . 

2.6 Genoemde bedragen in de offerte zijn onder voorbehoud van type- druk en/of zetfouten.

Artikel 3 – Eigendom en Garantie 

3.1 Tijdens de garantieperiode (vanuit de fabriek) optredende gebreken worden te allen tijden door  VloerXL.nl  doorgespeeld naar de leverancier van het desbetreffende materiaal,  

behoudens beschadigingen welke veroorzaakt zijn door moedwillige vernielingen/beschadigingen. 

3.2 De garantie (vanuit de fabriek) komt te vervallen indien materialen anders worden toegepast dan  gebruikelijk (oneigenlijk gebruik met speelgoed o.i.d.) Daarnaast is VloerXL.nl  niet aansprakelijk  voor externe factoren (o.a. zand en grind in nieuwbouwwijken welke onder schoeisel blijft  zitten) buiten/rondom werkruimte(n) welke directe schade kunnen opleveren aan de geplaatste vloer en/of raambekleding. 

3.3 De garantie komt te vervallen indien de opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd  en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. 

3.4 Indien er een reparatie is verricht, verlengd dit niet de geldende garantietermijn. 

Artikel 4 – Geschillen 

4.1 Op overeenkomsten tussen VloerXL.nl  en de opdrachtgever waarop deze aanvullende algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de  opdrachtgever woonachtig is in het buitenland. 

4.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Retourneren en herroepen:

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@vloerxl.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

 

Identiteit ondernemer
VloerXL.nl
Wattstraat 2
7461 AB Rijssen
Tel: 0548 236 623 
Email: info@vloerxl.nl

Scroll naar boven